Reģistrācija

Ar šo apliecinu, ka piekrītu nodot reģistrācijas anketā norādītos personas datus SIA „Terra Sofia“ rīcībā. SIA „Terra Sofia“ apņemas iegūtos datus nenodot trešajām personām un izmantot tikai Arhitektūras Metu konkursa “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā” organizatoriskajām vajadzībām.
Kā arī piekrītu ievērot Konkursa nolikuma prasības un apņemos neizpaust konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko saņemšu Arhitektūras Metu konkursa “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā” ietvaros.