Atklāts Metu konkurss

“Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā”

Konkursa mērķis ir iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski augstvērtīgu skiču priekšlikumu apbūves iecerei/metam, atbilstoši prasībām, kas izriet no konkursa Nolikuma, objekta novietnes un Projektēšanas uzdevuma.

Konkursa priekšmets ir arhitektūras mets, kas atspoguļo apbūves ieceri teritorijas kompleksai attīstībai. Apbūves iecerei/metam jāietver objekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā” (kad.nr. 0100 023 0013) arhitektoniskie risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības koncepcija.

Konkursa Rīkotājs – SIA „Terra Sofia“

Konkursa žūrijā – konkursa Rīkotāja pārstāvji, Rīgas pilsētas būvvades un LAS nozīmētie pārstāvji.

Konkursa prēmijas:

1.vieta – 2500.00 EUR un piedāvājums slēgt līgumu par projektēšanu.

2.vieta – 1300.00 EUR,

3. vieta – 1000.00 EUR.

Konkursa norise – 2020. gada 19.jūnijs – 31. AugustsMiera 30