Jautājumi un atbildes

J: Gribētu precizēt vienu mums svarīgu jautājumu par kokiem. Koku ciršanas atļaujā neatļāva cirst 1 osi ar d=60 cm. Topogrāfijā tāda šķirne neuzrādas. Kā arī atļāva izcirst 1 gobu d=28-22cm un 1 kļavu d=62 cm. PDF failā pielikumā atzīmējām visus trīs kokus un gribam precizēt vai pareizi sapratām situāciju (ar svītru tie, kurus var cirst; ar taisnstūri to, kuru neatļāva)?

A: Konkursa teritorijā atrodas 8 lapu koki, no kuriem 7 kokiem ir pieļaujama to nociršana, bet esošais osis ar diametru 60cm ir saglabājams. Koku atrašanās vietu un esošo situāciju dabā skatīt grafiskajā materiālā „1_jaut_atbilde_grafiskais_materiāls“


J: Tagad esošajam zemesgabalam Miera iela 30 var piekļūt no zemesgabala 01000230024 ( Miera iela 34 – piekļuve “Tallinas kvartālam”), caur zemesgabalu 01000230036 (Miera ielā 32 ). Vai šīs piekļuves tiesības ir iekļautas šo zemesgabalu apgrūtinājumos par labu z.g. 01000230013 ( Miera iela 30) ?

A: Piekļuve caur blakus gabalu nav paredzēta, tā arī nav iekļauta zemesgrāmatu apgrūtinājumos.


J: Vai abām blakus esošajām ēkām ( Miera 32, Miera 28) ir veikta kultūrvēsturiskā novērtēšana ( NKMP un RB  kompetence) ? Ja ir, lūdzu, rodiet iespēju ar to iepazīties, ja nav, kā abas šīs ēkas prognozē vērtēt NKMP un RB speciālisti?  Miera iela 28 patlaban kvalificējas kā potenciāls arhitektūras piemineklis, savukārt Miera 32 kā pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojoša vēsturiska apbūve , kurai nav noteikts ēku kulturvēsturiskās vērtības līmenis, ja ar Miera ielu 28 ir skaidrs, kā pret to veidot jauno apbūvi, tad attiecībā pret Miera 32 var būt dažāda attieksmes –  atkarībā no tā, kā tā tiek  novērtēta – kultūrvēsturiski vērtīga ēka, ēka ar nelielu kultūrvēsturisku vērtību. Lūdzu definējiet kopējo attieksmi pret šo ēku – Miera iela 32, lai ir visiem skaidri noteikumi.

A: Blakus esošo ēku speciāla kultūrvēsturiskā novērtēšana nav veikta. Dati par kulturvēsturiskās apbūves vērtības līmeni ir atrodami RVC publiskajos materiālos (grafiskajos materiālos). Tajos nekāda vēsturiski vērtīga apbūve Miera 28 un Miera 32 neparādās.


J: Vai izstrādājot savu vīziju mēs varētu izvietot apbūvi uz Miera ielas sarkanās līnijas, tāpat kā kaimiņu zemesgabalos? Mēs saprotam ka zemesgabalam gar Miera ielu ir obligātā būvlaide, un konkursa materiālos nav tādu dokumentu, kuros būtu pieminēts, ka tā tika atcelta šim zemesgabalam. Tādējādi, konkursa dalībnieki nedrīkst.

A: Perimetrālajā apbūvē nav jāievēro obligātā būvlaide, RTIAN 321.punkts un RVCAN 281. punkts


J: Kādā programmā sākotnēji bija izveidoti 3D modeļi? Vai Jums ir pieejams 3D modelis Sketchup vai Revit formātā, kuru var izmantot ēku uzmērīšanai?

A: 3D modeļi izveidoti Rhino programmā.
Teritorijas 3D modeļa failu ar .obj paplašinājumu ir iespējams importēt Revit programmā caur 3DS Max. Šajā gadījumā 3DS Max tiek importēts .obj fails un eksportēts uz dwg. Teritorijas 3D modeļa failu ar .dae paplašinājumu ir iespējams importēt Revit programmā caur Sketchup. Tālāk ir iespējami divi risinājumi. 1. Importē failu Sketchup un tad eksportē dwg,dxf, ifc. 2. Iespējams tikai ar Revit 3D bibliotēkas paplašinājumu. Lejuplādē failu Sketchup 3D bibliotēkā. Eksportē bibliotēku un importē to Revit.


J: Projektēsanas uzdevumā paredzēts visiem dzīvokļiem, tai skaitā trīsistabu, paredzēt vienu sanitāro mezglu. Savukārt Ministru kabineta noteikumu Nr.340 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” punkts 21 nosaka:
21. Viens dalītais vai savietotais sanitārais mezgls ar ieeju no priekštelpas (ieejas halles) nepieciešams vienistabas un divistabu dzīvokļos. Triju un vairāk istabu dzīvokļos papildu sanitāros mezglus projektē guļamistabu zonā ar ieeju no guļamistabas vai tai piegulošā gaiteņa.  
Vai pretendentam jāpilda konkursa Projektēšanas uzdevuma vai LBN prasības?

A: Ir pārprasts telpu dalījums LBN izpratnē: Trīsistabu dzīvoklis mūsu projektēšanas uzdevuma izpratnē ir divu guļamistabu dzīvoklis, kurā ir vēl viena telpa – virtuve (viesistaba apvienota ar virtuvi). Šāda dzīvokļa prasības LBN izpratnē atbilst divu istabu dzīvokļa prasībām. Visiem dzīvokļiem paredzēt vienu apvienoto sanitāro mezglu uz katru dzīvokli, kā prasīts Projektēšanas uzdevumā.